Omnivit Omega 3 Kiddy 100 ml

5 ml(1 ölçek)
Rafine balık yağı 750 mg.
Vitamin C 7.5 mg
Vitamin E 1.5 mg
Vitamin A 600 mcg
Vitamin D3 mcg içerir.